Aanmelden en machtiging

Door uw lidmaatschap steunt u het werk van de huurdersvereniging en kunt u een beroep doen op advies en bemiddeling, het lidmaatschap kost € 3,00 per jaar.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Huurdersvereniging Inbreng om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens jaarlijkse contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Huurdersvereniging Inbreng

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken, neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank, vraag uw bank naar de voorwaarden.

Vanwege de hoge administratieve kosten geniet de voorkeur om de contributie middels automatische incasso te voldoen, bij andere betaalmethodes bedraagt de contributie € 4,50 per jaar.

Hierbij geef ik mij op als lid van Huurdersvereniging Inbreng:

Gegevens incasso:

Huurdersvereniging Inbreng, Meeuwensedijk 5, 4286 GV te Meeuwen

Kenmerk: NL14ZZZ402724760000  o.v.v. Jaarcontributie Huurdersvereniging Inbreng

Let wel: Inschrijving geeft geen voorrang bij het verkrijgen van een woning