Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft gaat u als volgt te werk:

1- U legt uw probleem (telefonisch, via internet of persoonlijk op kantoor) voor bij Woonlinie.

2- Wordt uw probleem niet naar tevredenheid afgewikkeld, dan stuurt u uw klacht schriftelijk naar Woonlinie en een kopie hiervan naar het secretariaat van Huurdersvereniging Inbreng.

3- Tijdens de vergadering met de directie van Woonlinie wordt uw klacht aan de orde gesteld en gezamenlijk bekeken, dit vertaalt zich in de meeste gevallen in een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Wij verzoeken u om in uw brief uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummers te vermelden. Een telefoonnummer is voor ons van belang om indien nodig aanvullende informatie te vragen of om een afspraak te maken om het probleem nader te onderzoeken.

 

WOONLINIE
Postbus 51
4285 ZH Woudrichem
Tel: 088 – 520 4000

STIENSTRA
Kruisstraat 56
6411 BW Heerlen

Postbus 79
6400 AB Heerlen

Tel: 045 – 563 8300
Fax: 045 – 573 2580