Opstarten vergaderingen

Als de Corona maatregelen het weer toelaten zullen wij de vergaderingen weer opstarten.
Verdere informatie volgt via deze website.