Welkom

Hartelijk welkom bij Huurdersvereniging Inbreng

Wij zijn actief voor huurders van woningen van Bazalt, Stienstra en Grouwels Vastgoed BV in alle woonkernen van het Land van Altena, de vereniging is opgericht in 1993 en heeft zo’n 650 leden.

De vereniging stelt zich ten doel:

  • het behartigen van de belangen van huurders betrekking hebbend op zowel de woningen als de woonomgeving
  • het waarborgen of doen waarborgen van de rechtspositie van de huurders
  • het, in gezamenlijk overleg met huurders en bewoners, bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving

De doelstelling wordt gerealiseerd door:

  • overlegsituaties met verhuurders en overheden op elk niveau
  • het organiseren en/of ondersteunen van acties ter realisering van wensen van huurders t.a.v. woningen en woonomgeving
  • het nastreven van volledige inspraak van huurders bij woningbouwbeleid, renovatie en alle overige woonvoorzieningen, alsmede openbare voorzieningen
  • het verrichten en/of doen verrichten van onderzoeken terzake van het wonen en de woonomgeving

Voor een lidmaatschap van slechts 3 euro per jaar bemiddelt de huurdersvereniging bij eventuele problemen tussen huurder en verhuurder.

Lees bij klachtenprocedure hoe u te werkt gaat bij het indienen van een klacht.